Ons tijdschrift, “Het èzendröpke” verschijnt 2 maal per jaar en is te verkrijgen door een jaarlijkse storting van € 12 op rekening nummer 452-8088041-01 t.n.v  de Geschied- en Heemkundige Kring Groot-Bree.
Voor verzendingen per post bedraagt het abonnement € 17.

Ons nieuwste tijdschrift (nr 79) is inmiddels netjes aan huis bezorgd, en bevat weer boeiende artikels en foto’s :

 • Aan  onze  lezers

 • 325 jaar Mariaverering in Bree. Een wondermiddel tegen epidemieën en onheil – Jo Corstjens

 • Beek komt op voor zijn boeren –  Luc De Bruyne

 • J.B. Meus (1884-1967), een witheer uit Averbode, een onbekende schrijver uit Bree – Jan Gerits

 • Dagboek van een soldaat in de oorlog 1940-1945 – Luc De Bruyne

 • In ’t Hasselt was er bijna een blindengesticht – Jo Corstjens

 • Het verhaal van een landloper –  Leo Theuwissen

 • Senator-ondernemer E. Janssens uit Opitter, tussen succes en tragedie – Jo Corstjens

 • Van een Wonderbaar Kantwerk – E.H. Felix Maest †
 • Uit de oude doos
 • Opitter voetbalt tegen Bocholt 100 jaar geleden – Peter Raetsen

De inhoudsopgave van onze vorige edities vindt u in deze index.