Ons tijdschrift, “Het èzendröpke” verschijnt 2 maal per jaar en is te verkrijgen door een jaarlijkse storting van € 10 op rekening nummer 452-8088041-01 t.n.v  de Geschied- en Heemkundige Kring Groot-Bree.
Voor verzendingen per post bedraagt het abonnement € 15.

 

 

Ons nieuwste tijdschrift (nr 74) is inmiddels netjes aan huis bezorgd, en bevat weer boeiende artikels en foto’s :

  • Wij herdenken onze helden
  • Voorwoord – De redactie
  • Hoofdstuk I : Man hat geschossen! Bree in gevaar – Jo Corstjens
  • Hoofdstuk II : De Duitse bezetting in Groot-Bree – Jo Corstjens
  • Hoofdstuk III : Onze jongens aan het front – Luc De Bruyne, Jo Corstjens, Freddy Jacobs, Gerda Langens
  • Hoofdstuk IV : Naweeën van de Groote Oorlog – Jo Corstjens en Freddy Jacobs
  • Algemeen besluit – Jo Corstjens
  • Lijst van de gesneuvelden – Rina Reyskens
  • Overzicht van alle artikels over de Eerste Wereldoorlog, ooit verschenen in de Èzendröp 

 

 

 

 

De inhoudsopgave van onze vorige edities vindt u in deze index.